Penzión Elizabetha

Kysucké Nové Mesto v 16. storočí získalo jarmočné právo už v roku 1566 a panoval tu čulý obchod z blízkym Sliezskom a Poľskom. V 17. storočí bolo v Kysuckom Novom Meste 35 meštianskych domov a 30 hospodárstiev. Mestu predsedala rada mestského richtára, prísažného a 10 senátorov. Na čele úradu bol mestský notár. V tomto období tu existovala i mestská latinská škola. V tom období Kysucké Nové Mesto patrilo medzi najväčšie remeselnícke strediská, kde existovalo 7 cechov, 20 odborov remeselnej výroby s 239 majstrami. Najpočetnejší boli súkenníci, čižmári, kováči, zámočníci, hrnčiari a krajčíri. Túto skupinu dotvárali významný obchodníci, ktorí s týmito tovarmi obchodovali. Zároveň taktiež existovali významný obchodníci, ktorí sa spolupodielali na výrobe a predaji rôznych druhov výrobkov ako aj predaji potravinárskych produktov pšenice, mäsa, mäsových výrobkov, vína, destilátov a piva.

Mesto vďaka obchodným cestám cez Jablunkovský priesmyk a okolo rieky Kysuca významne rozvíjalo obchodné styky nielen s Poľskom a Sliezskom, ale aj s inými krajinami v ďalšom okolí ako bolo Nemecko a rôzne časti Rakúsko-Uhorska. Za významnú skutočnosť považujeme uviesť aj to, že obchodní cestujúci, ktorí prechádzali Kysuckým Novým Mestom smerom cez Jablunkovský priesmyk do Poľska a Sliezska, mohli aj s konskými povozmi zastaviť v dvorovej časti objektu, občerstviť sa, odpočinúť si a prenocovať.

Teda už v tomto období objekt slúžil na tú dobu aj ako významné ubytovacie zariadenie pre obchodných cestujúcich.

Novozrekonštruovaný penzión troch hviezdičiek dotvára aj v súčasnom období jadro mestskej pamiatkovej zóny, ktorá spája dávnu históriu s prítomnosťou. Záhadná a pritom veľmi zaujímavá história objektu vytvára priaznivú dobovú atmosféru, ktorá dáva silný impulz pozitívnej energie pre možnosť usporiadania seminárov, školení, banketov, recepcií, narodeninových osláv a iných spoločenských podujatí. Vytvára zároveň podmienky pre folklórne skupiny, kde tradície našich predkov môžu i v súčasnom období folklóristi spojiť s krásnou históriou v priestoroch penziónu.

Zaujímavé osobnosti, ktoré renesančný meštiansky dom vlastnili a obývali a žili v ňom aktívnym spoločenským a podnikateľským životom, jednoznačne vytvárajú predpoklady posunúť túto zaujímavú históriu do prítomnosti a budúcnosti. Na oslavu tejto histórie preto vzniká z renesančného meštianskeho domu Penzión Elizabetha***.

Penzión s vlastným parkoviskom je napojený na cestnú infraštruktúru na jednej strane do obchodného centra Slovenska Žiliny a na strane druhej do Českej republiky a Poľska. Hotel je vybavený rozvodmi káblovej televízie do všetkých hotelových izieb a zároveň s možnosťou pripojenia na internet vo všetkých hotelových izbách i v priestoroch raňajkovej jedálne a recepcie. Súbežne s námestím sa nachádza hlavná cesta, z ktorej je vstup do areálu penziónu s 8 parkovacími miestami.

Penzión má k dispozícii aj vlastnú terasu s možnosťou posedenia. Prepojením prestrešenej terasy nádvoria s dobovým salónikom dáva týmto priestorom sviežosť a rozmer, pričom necháva vyniknúť pôvodnému historickému charakteru.

V blízkosti penziónu sa nachádza supermarket COOP a Billa. Autobusová stanica a lekáreň sú vzdialené 5 minút pešo. Pošta a poliklinika je vzdialená 10 minút pešo od penziónu. Vstup na parkovisko je zo zadu penziónu na ulici Jesenského.

Rezervovať

Rezervovať