Suterénne priestory slúžili predovšetkým k skladovaniu zaujímavých vín, ktoré si nechala urodzená pani Elizabetha Borcsicki pripravovať podľa vlastných receptúr napr.: v Skalici, Čachticiach a v niektorých častiach Malokarpatskej oblasti.

Zároveň tieto priestory slúžili na skladovanie destilátov, ktorých produkciou a predajom sa zase zaoberal urodzený pán Andreas Fusek.

V súčasnosti vínna pivnica pozostáva z dvoch priechodných častí. A to z DEGUSTAČNEJ VINÁRNE (po schodoch vľavo) a z VINÁRNE ELIZABETHA & ANDREAS (po schodoch vpravo). Každá z nich má kapacitu 30 miest na sedenie.